Wanneer een schuldeiser een titel heeft (meestal een vonnis) om beslag te leggen dan kan ook beslag worden gelegd op uw salaris. Dat kan vergaande gevolgen hebben. Immers heeft u het salaris nodig om uw vaste lasten te betalen en eten te kopen. Ik noem maar even twee belangrijke dingen.

Omdat uw inkomen zo wezenlijk is, is het bedrag waarvoor beslag op uw inkomen mag worden gelegd beperkt. Die beperking zit hem in een deel van uw inkomen waarop nooit beslag mag worden gelegd. Dat is echter niet eenvoudig om te berekenen. Om die reden is er nu door de overheid een tool online gezet om u te helpen. Wellicht kunt u via deze tool een antwoord krijgen op de vraag hoe hoog (of laag) voor u de beslagvrije voet nu is. U kunt de tool vinden via http://www.uwbeslagvrijevoet.nl/.

Een partij die beslag legt is verplicht om rekening te houden met de juiste beslagvrije voet. Zorg daarom dat u weet welke beslagvrije voet voor u van toepassing is.