De wijze waarop u het kantoor beloont, hangt af van de aard van de zaak. In beginsel werkt het kantoor op basis van een uurtarief.

Uurtarief

Het uurtarief ligt tussen de € 159,00 en € 250,00. De hoogte van het uurtarief is afhankelijk van het soort zaak, het belang van de zaak en de benodigde expertise. Vanzelfsprekend wordt het uurtarief vooraf met u besproken en vastgelegd.

Min/max-tarief

Wanneer in uw dossier een aanzienlijk resultaat in geld voorzienbaar is, kan een min/max-tarief worden afgesproken. In dat geval betaalt u een lager uurtarief, waarbij het uurtarief wordt verhoogd naar een vooraf afgesproken hoger bedrag per uur wanneer de zaak tot een vooraf bepaald (of beter) financieel resultaat leidt.

All-in vast tarief

Indien de werkzaamheden in een zaak vooraf goed zijn in te schatten, kan vooraf een vaste prijs worden bepaald.

Incassotarief

Het streven bij incasso’s is voorkomen dat u de kosten draagt. Dit kan door een ‘no succes, no fee’-afspraak. Dergelijke afspraken worden echter alleen gemaakt voor onbetwiste schuldvorderingen. Indien uw crediteur een serieus verweer voert, zal de zaak worden behandeld tegen een normaal uurtarief.

Bij onbetwiste vorderingen (zuivere incasso’s) is het streven om de kosten te laten voldoen door uw schuldenaar. Dit kan op basis van het liquidatietarief en/of de werkelijk bestede uren. Een en ander is afhankelijk van de houding van de debiteur en het type zaak. Bij een serieus verweer zullen de bestede uren in eerste instantie bij u in rekening worden gebracht.

Particulier met een klein inkomen?

Ook wanneer u weinig geld te besteden heeft, kunt u met een juridisch probleem te maken krijgen. Advocatenkantoor Van Driel kan u dan bijstaan op basis van een overheidssubsidie. Afhankelijk van de hoogte van uw inkomen, betaalt u een vaste vergoeding voor het salaris van uw advocaat. Deze vergoeding ligt tussen € 143,00 en € 823,00. U heeft geen recht op gesubsidieerde rechtsbijstand wanneer uw verzamelinkomen per jaar hoger is dan € 25.800,00 (voor alleenstaanden) of € 36.400,00 (voor gehuwden, samenwonenden of eenoudergezinnen met minderjarig kind).