Arbeidsrecht en sociale zekerheid
Arbeidsrecht

Alle facetten van de relatie tussen werkgever en werknemer worden beheerst door het recht. Advocatenkantoor Van Driel begeleidt u wanneer u als werknemer of werkgever vragen heeft over het arbeidsrecht. Het kantoor staat u bij wanneer er geprocedeerd moet worden over zaken als ontslag, conflicten over relatie- en concurrentiebedingen, (de hoogte van) het loon, en het niet tijdig betalen van het loon. Het kantoor kan u ook helpen bij het opstellen en controleren van arbeidsovereenkomsten en u adviseren over regelgeving die op uw bedrijf van toepassing is.

Sociale zekerheid

Wanneer u zonder werk zit, kunt u in Nederland terugvallen op de overheid om te voorzien in een inkomen. Dit kan bijvoorbeeld een uitkering zijn die wordt verstrekt omdat u niet of niet volledig kunt werken, zoals de WIA. Het kan ook gaan om een uitkering op grond van de WW of WWB (bijstand). Wanneer u een probleem krijgt met de overheid over uw uitkering, staat Advocatenkantoor Van Driel u bij en behartigt uw belangen tegenover de overheid.

Verbintenissenrecht

De samenleving juridiseert en dat is te merken aan het groeiend aantal contracten. Advocatenkantoor Van Driel helpt u bij het opstellen en controleren van contracten. Bovendien krijgt u hulp wanneer er ondanks alles toch een meningsverschil ontstaat over de verplichtingen die voortkomen uit een contract. Als uw klant niet doet wat hij belooft, helpt het kantoor u om naleving van de afspraken af te dwingen.

Incasso

Heeft u geld tegoed van uw klanten? Advocatenkantoor Van Driel incasseert uw vorderingen tegen scherpe tarieven. De kosten van de incassoprocedure worden waar mogelijk verlegd naar de niet betalende klant.

Goederenrecht

Het lijkt zo eenvoudig om vast te stellen wat van wie is. Toch ontstaat daarover in de praktijk vaak onduidelijkheid bijvoorbeeld door pandrechten, rechten van overpad et cetera. Advocatenkantoor Van Driel helpt u om vast te stellen wie eigenaar is en wie andere rechten heeft op een eigendom.

Huurrecht

Advocatenkantoor Van Driel kan u bijstaan in het huurrecht. Of u nu huurder of verhuurder bent: u wordt bijgestaan vanaf het opstellen van het contract tot de be